Älvsborgs regemente i krig, på slagfält och kommenderingar

Fristad Hed
Fristad Hed

När man soldatforskar i de olika mönstringsrullarna får man inte alltid reda på vilket krig, slagfält eller vilken kommendering sin soldat deltagit i. Som hjälp till dig som släktforskar har jag satt samman en översikt för Älvsborgs regemente 1563-1815.
Denna sammanställning är unik och finns inte som helhet att finna någon annanstans. Denna sammanställning besvarar frågorna om vilka krig, slagfält och  kommenderingar Älvsborgs regemente deltog i. Nu kan du betydligt enklare hitta ledtrådar till din soldatforskning tack vare denna sammanställning. Regementshistoria är nödvändigt för att få en så hel bild  som möjligt av den soldat man forskar på.
Till min hjälp har jag använt mig av böckerna: En bok om I 15 Kungl Älvsborgs regemente 1624-1974. Anteckningar om Kongl. Elfsborgs Regemente 1680-1815 av Otto Mannerfelt och Älvsborgs regemente under 374 år.
I dessa böcker finns spännande detaljer om de bataljer och händelser som regementet deltagit i. För mer ingående information hänvisar jag till dessa böcker och inlägget soldatforska  i Skarborg och Älvsborg som ger bra boktips. Gå gärna i på kategorin soldater på bloggen så hittar du några av regementets och soldaters spännande berättelser.
Till sammanställningen: Älvsborgs regemente i krig, på slagfält och kommenderingar.
Älvsborgs regementes äldsta bevarade soldatkontrakt från 28 januari 1686, Major Drakenfälts kompani, No 353 Mars härad, Kinnarumma socken
Älvsborgs regementes äldsta bevarade soldatkontrakt från 28 januari 1686, Major Drakenfälts kompani, No 353 Marks härad, Kinnarumma socken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen