Att hitta sitt soldatkontrakt (Älvsborgs regemente)

Målet med resan till Kungliga Krigsarkivet var att hitta några av de soldatkontrakt som mina anfäder hade skrivit under. Ja det var en märklig känsla att hålla i originalkontrakten från 1867 som min farfars morfar Johan Emanuel Gill skrev under med sig egen signatur. Lika så att hitta Abrahams Mod kontrakt från 1819 som var en av anfäderna i  Ingelsbo släkten.

Att hitta sitt soldatkontrakt
Soldatkontrakten skrev i fyra exemplar. Till: soldaten, rotebönderna, landshövdingen, och det sista till regementet. När jag letade i arkiven på Krigsarkivet så hittade jag två exemplar av kontrakten. Landshövdingens exemplar finns förhoppningsvis att läsa på respektive Landsarkiv. Soldatens exemplar har vanligen gått förlorad med åren.
Det var först på1800 talet som soldatkontrakten systematiskt arkiverades och det är långt i från alla regementen som har kontrakten kvar och som finns att hitta på Krigsarkivet i Stockholm. När jag sökte på Skaraborgs regemente var det endast ett fåtal kontrakt som fanns att hitta i arkiven men för Älvsborgs regemente fanns det enstaka kontrakt från 1818 men antalet kontrakt ökar suggestivt ju mer man närmar sig 1800 talets mitt och mot slutet av 1800 talet fanns det många kontrakt sparade i arkivet. De flesta av kontrakten jag tittade på fanns i två exemplar.

Älvsborgs regementes äldsta soldatkontrakt
Det äldsta kontraktet som jag fanns i arkiven från regementet tecknades den 28 januari 1686. Det var på Major Drakenfälts kompani och nummer 353 i Marks härad och i Kinnarumma socken.

Älvsborgs regementes äldsta bevarade soldatkontrakt från 28 januari 1686, Major Drakenfälts kompani, No 353 Mars härad, Kinnarumma socken
Älvsborgs regementes äldsta bevarade soldatkontrakt från 28 januari 1686, Major Drakenfälts kompani, No 353 Marks härad, Kinnarumma socken

Soldater på min farfars sida
Ja på min farfars sida har vi en heldel soldater som tjänstgjort på regementet. Några av dessa soldatkontrakt fanns att hitta. Men där jag inte hittade soldatkontrakt hittade jag torpsyneprotokoll som vittnar som sina anfäders liv ute på torpet. Men det får jag återkomma till i ett annat inlägg.

423 Johan Emanuel Gill var min farfars morfar. 440 Johannes Ryd var svärfar till 423 Johan Emanuel Gill. Johannes far var 421 Anders Liljegren (deltar i Gustav den III:s Ryska krig 1788-1790) och 440 Jonas Spak (deltar i Gustav IV Adolfs krig mot Napoloen 1805-1807, deltar i kriget Danmark 1808-1809 och avled under kriget) var Johannes svärfar. 440 Johan Emanuel Gills morfar var 539 Magnus Gör och Magnus far var 538 Petter Åhsberg (deltar i Gustav den III:s krig mot Ryssland 1788-1790). 440 Johan Emanuel Gills mormors far var 543 Pehr Wennberg (deltar i Gustav den III:s krig mot Ryssland 1788-1790) och Pers far var 541 Anders Urban (deltar i Pommerska kriget 1757-1762). Min farfars farmors far var 606 Lars EhnUnder 250 tjänstgör man på min farfars sida på Älvsborgs regemente. 

Soldater på min farmors sida
Ja det finna en heldel soldater från Älvsborgs regemente på min farmors sida också. Inte minst i från Ingelsbo släkten med sina småländska rötter.

Ingelsbo släkten
Min farmors morfars far var 1030 Sven Borg. Hans svärfar var 831 Abraham Mod och som i sin tur är bror till 832 Petter Ryd och 833 Magnus Rapp och deras far är 177 Petter Snygg från Jönköpings regemente och är Ingelsbo släktens anfader. Abrahams svärfar var 844 Andreas Sik.

Kinnarumma släkten
Min farmors mormor farfar var 1001 Johan Qvick (deltar i kriget mot Danmark 1808-1809, deltar Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814, deltar i fälttåget mot Norge 1814). Min farmors farfars morfars far var 1134 Petter Kind (deltar i Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1807, deltar i kriget mot Danmark 1808-1809, deltar i Karl Johan krig mot Napoleon, deltar i kampanjen mot Norge) och Petters barnbarns barn och min farmors farbror var 1135 Pehr August Flod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen