Besök Nya Älvsborgs fästning i sommar

“Här plockar du inga svenska liljor så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar”. Ja så går texten i Stefan Anderssons låt Svenska liljor om händelserna på Älvsborgs fästning 1719. Det finns väl inget bättre sätt att presentera Älvsborgs och Skaraborgs regementes prestationer i att försvara Göteborg än när dansken anföll Älvsborgs fästning. Ja texten speglar verkligen det som hände. 
Ett besök på fästningen rekommenderas verkligen. Tack vara ca 300 man från Älvsborgs regemente under ledning av överstelöjtnant Lilja och Kapten Holstein från Skaraborgs regemente som besköt dansken från Arendel på Hisingen klarade sig fästningen och Göteborg.
Ja två gånger fick överstelöjtnants Lilja uppmaning av dansken att ge upp men varje gång fick de till svars: “vi kommer inte att kapitulera“. Den sista gången svarade Lilja: “att gifva upp en fästning, som kan försvaras, är alltid ett skälmstycke, och vill herr schoutbynachten spara blod, så är säkrast, att han går sin väg igen….
Striden höll på i fyra dagar från fästningen. De stred utan förstärkning och Kapten Holstein fick emot garnisonens chefer inne i Göteborg personligen kvittera ut några kanoner för att dra dessa ända till Arendal för att hjälpa Älvsborgarna. Brödra regementena stod ensamma mot fienden.
Förr i tiden sa man “de danska plockar inga svenska liljor” och det syftade på Liljas uthållighet och mod och minnet av Älvsborgs belägring av danskarna.  Ett besök på fästningen rekommenderas verkligen. Här kommer lite bilder från förra årets besök.Svenska Liljor av Stefan Andersson

jag är soldaten, den som du förlitar dig på den du försåg med gevär och lärde marschera

allt för din skull, allt för din skull

jag är soldaten utan namn, mig kommer ingen minnas när krutröken lagt sig och solen gått ner

allt för din skull, jag gör allt för din skull
här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar
jag är soldaten, den som löd de order som gavs då horisonten fylldes av fiendens skepp
allt för din skull, jag gör allt för din skull
löjtnant Lilja höll ett tal – han vår oro ville stilla och gjuta mod i den själ som var redo att slåss
jag gör allt för hans skull, jag gör allt för hans skull här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar
jag är soldaten, den som såg hur vi mottog ett brev från danskarnas flotta och en stolt amiral och jag visste så väl vad han ville vårt befäl
jag är soldaten, den som såg hur ett oöppnat brev blev skickat tillbaks samma väg som det kom det var ordlösa ord som dansken förstod
här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar

hundra kanoner gav eld – vart jag såg var det smärta och blod
våra murar blev grus och vår fana den brann men jag fortsatte slåss, jag fortsatte slåss

just när allt tycktes slut fick vi hjälp ifrån Hisingens strand med en glödande hälsning mot Tordenskiolds skepp det var Holstein som sköt och hälsningen löd här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar

jag är soldaten, den som du förlitar dig på den du försåg med gevär och lärde marschera

0 kommentarer

  1. Intressant inlägg. Man tänker inte alltid på att vi har haft krig så nära in på oss även om det var längesedan. Trots att jag bor i Göteborg är det många år sedan jag var ute på Älvsborg. Kanske dags för en liten utflykt i sommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen