Rödsoten tar 40 människors liv i Holsljunga under tre månader 1854

Rödsoten drog fram över Holsljunga (Svenljunga kommun) i augusti till oktober 1854 och tog 40 människors liv. Man kan inte föreställa sig hur det var i Holsljunga under dessa tre månader. Död, ja död överallt. Alla kände någon i byn som avled. 2010 bodde det ca 250 personer i byn. Tänk dig om 1/5 del av dessa människor låg hemma i fruktansvärda magplågor, diarré, uttorkade och väntade på döden. De flesta av de som dog av rödsoten var barn. Hela byn måste ha varit i chock. Jag kan inte föreställa mig lidandet som människors och familjer fick gå igenom under denna svåra tid.

Samma år som rödsoten drog fram i Holsljunga skrev prof. A. Thornams “Sundhetslexicon år 1854

“Rödsot är alltid en allvarsam sjukdom, i synnerhet om epidemien är elakartad. I lindriga fall aftaga smärtorna samt de blodiga uttömningarne så småningom, och efter 8 á 10 dagar återvänder helsa. I svårare däremot tillfrisknar den sjuke först efter 3 á 4 veckor; i elakartade fall inträder döden under stark feber, häftiga smärtor i underlifvet, betydliga uttömningar af ägghvita och blod och under hektisk feber med betydliga tarmuttömningar, som innehålla en ringa qvantitet blod men en stor mängd var.”

Rödsot – Dysenteri – Shigella
Då var det troligen inte bara de 40 som avled som hade rödsot utan sannolikt betydligt fler i byn. Rödsot är det vi idag kallar dysenteri eller Shigella. Rödsoten sprids genom förorenat vatten eller mat som inte är tillräckligt lagad och mellan människor. Det är en smittsam tarmsjukdom som kommer av bakterien Shigella. Källa: 1177 Vårdguiden, Läkare utan gränser. Under 1700 – 1800 talet var rödsot en allvarlig och vanlig sjukdom i Sverige som tog många liv, framför allt barn.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Rödsoten drar fram i Holsljunga

Holsljunga dödbok 1854 (Bild från www.arkivdigital.se)
Holsljunga dödbok 1854 (Bild från www.arkivdigital.se)

Axel Lorentz Johansson och Anna Britta Svensdotter förlorar sina tre barn
Familjen Johansson bodde i torp Bäckanäs under Hundhult i Holsljunga. De hade flyttat till Bäckanäs 1846 från Dahlbäcken. I Dahlbäcken födde Anna Britta sonen Carl Oscar som föddes 1844-06-29. I Bäckanäs föddes Hanna 1847-08-27 och Johan August 1850-01-22. 1854 när rödsoten drog fram i deras by var föräldrarna 34 och 35 år gamla. Carl Oscar var 10 år, Hanna 7 år och Johan August 7,6 är gamla.

Carl Oskar var den förste av barnen som avled i rödsot. Han dog den 29/8 och begravdes den 30/8 1854. Sedan var Det deras yngsta barn Johan August som avled den 7/9 och två dagar senare den 9/9 avled även Hanna. Johan August och Hanna begravdes båda den 10/9. Axel Lorentz och Anna-Britta hade förlorat hela sin familj under 10 dagar.

Ja det är svårt att föreställa sig den smärta och sorg som Axel Lorentz och Anan Britta fick uppleva hemma i torp Bäckanäs. Nu var inte familjen Johansson ensamma om sorg. Förhoppningsvis fann de tröst hos varandra i Holsljunga by.

På bilden ovan ser man Johan August och Hannas dödsnotiser i Holsljunga dödbok.

Familjen i Bäckanäs torp under Hundhult 1854 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen i Bäckanäs torp under Hundhult 1854 (Bild från www.arkivdigital.se)

Familjen återuppstår
På något mirakulöst sätt så finner Axel Lorentz och Anna Britta kraft för att gå vidare. 1855-09-12, ett år efter att de begravt sina tre barn födde Anna Britta sonen Johan August som blev döpt efter sin bortgångne bror. 1857-11-26 föds Hans Carl och  1861-11-30 föds Hanna. Ja alla tre barnen döpts efter sina bortgångna syskon de aldrig fått träffa. De föds alla i Bäckanäs torp under Hundhult.

Släktförhållanden: Axel Lorentz och Anna Britta var min farmor Berta Johanssons mors morfar och mormor. Deras yngsta barn Hanna var Bertas mormor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen