I min morfars fotspår på hans 90 årsdag – del 2

Det är otroligt vad man kan hinna på en dag om man planerat den väl innan. Att hitta soldattorpen på de äldre kartorna och jämföra med de nya tar dock en heldel tid. Inte minst behöver man gärna hitta bevis för att man är rätt ute med hjälp av Hembygdsföreningarnas olika torpinventeringar. Fast är torpen kvar finns de oftast inte med i inventeringarna. Ja förberedelserna tar tid men är de väl gjorda så ger de ofta goda resultat.

Soldat 895 Lars Fin
Soldat Jean Tiberg och Catharinas Jonasdotters dotter Greta Jonsdotter gifte sig med soldater Lars Fin. Tillsammans fick de 6 barn. 1808-10-19 blev Lars antagen som soldat för 2a majorens kompani (Kåkinds kompani) på Skaraborgs regemente 22,5 år gammal. Lars fick då flytta in i Kuttrum soldatboställe under Karstorp i Agnetorp (Tidaholm). Idag heter platsen Stenåsen.

Lars Fin stred alltså i samma kompani som hans svärfar hade gjort och Gretas släkt hade gjort i generationer. När Lars är 27 år gammal 1813 deltar han i Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814 och deltar 1814 i fälttåget mot Norge. 1827-08-04 avlider Lars Fin i bröstfeber hemma i soldattorpet endast 41 år gammal och efterlämnar sig hustrun Greta och de 6 barnen. Även Greta dör i tidig ålder. Greta avlider 1846-04-28 i Ödebogården, Agnetorp i bröstfeber endast 54,7 år gammal.

Soldathustru Greta Jonasdotter är min morfars farmors farfars fars dotter.

Summering av Lars Fribergs soldat ättlingar i Skaraborg
Ryttare Lars Friberg  (Anfader)
Västgöta regemente, Wartofta kompani, fånge och illa sårad i Pommerska kriget.
Soldat 894 Jean Tiberg (Fribergs son)
Skaraborgs regemente, Kåkinds kompani, sted i Ryssland.
Soldat 877 Lars Dunder (Fribergs son)
Skaraborgs regemente, Kåkinds kompani, död i Ryssland.
Soldat 869 Johannes Blank (Tibergs son och Fribergs barnbarn)
Skaraborgs regemente, Kåkinds kompani, stred i Gustav IV Adolfs krig mot Napoloen, skadad i strid vid Stienhagen, deltog i kriget mot Danmark.
Soldat 895 Lars Fin (Tibergs dotters man, Fribergs barnbarns barns man)
Skaraborgs regemente, Kåkinds kompani, deltog i Karl Johans krig mot Napoleon och fälttåget mot Norge.
Soldat 465 & 474 Johannes Kron (Blanks son och Fribergs barnbarns barnsbarn)
Skaraborgs regemente, Wartofta kompani.

Skaraborgs regemente fana 1849 (Bilden kommer i från Armémuseum)
Skaraborgs regemente fana 1849 (Bilden kommer i från Armémuseum)

Än idag tjänstgör ättlingar som soldater i Skaraborg och på Skaraborgs regemente.
Ja det blev 5 generationer i rad som kom att betjäna regementena i Skaraborg under indelninsverkets tid. Skall man räkna med de som tjänstgjorde som värnpliktiga i Skaraborg så blir det allt några barnbarns barnbarns barn som tjänstgjort.

Idag är ju värnplikten avskaffad och man har heltids och deltidsanställda soldater i stället. Det likar ju faktiskt indelningsverkets system en heldel. Min kära bror har varit heltids soldat och tjänstgör numera som deltidssoldat vid Skaraborgs regemente på Vilska kompani. Nu går inte min bror till fots som hans anfäder eller till häst utan kör stridsfordon 90.
Nu är ju inte släktforskningen klar men så långt som vi kommit idag så har Lars Fribergs och min morfars gemensamma ana haft soldater vid Skaraborgs regementen och flygflottiljer i minst 275 år och troligtvis längre. Min bror är Fribergs ättling i 9e generationen och familjens traditionsbärare av soldatanorna på Skaraborgs regemente.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen