Älvsborgs regemente och soldat 440 Johan Spak från Od stred på kontinenten och hemma i Sverige (del 1)

I början på 1800 talet var det en olika politiska händelser som gjorde att Sverige hamnade i en rad krig mellan 1805-1814. Mitt i dessa politiska händelser stred vanliga svenska soldater. Däribland Västgötska soldater från Älvsborgs regemente och soldat 440 Johan Spak från Od.
Under åren 1805-1810 pågick i princip tre krig samtidigt. Mitt i bland dessa krig som mer eller mindre pågick samtidigt stred Älvsborgs regemente (regementet deltog inte i Finska kriget).
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810 – Svenskt nederlag
Freden slöts 1810 men striderna slutade 1807.  Vi var i krig mot Frankrike och Sverige hade England, Preussen (periodvis), Ryssland (periodvis) och Österrike (periodvis) som allierade. Det blev stillestånd i Schlatkow den 18 april 1807 med Frankrike. Den 7 september 1807 blev det en uppgörelse i Rugen och svensk kapitulation till Frankrike. Freden slöts i Paris den 6 januari 1810 med hårda villkor för Sverige.
Finska kriget 1808-1809 – Svenskt nederlag
Sverige var i krig mot Ryssland och vi hade England som allierad. Sverige stred för att förhindra att Ryssland skulle inta Finland. Freden slöts i Fredrikshamn den 17 september 1809. Sverige förlorar Finland.
Kriget mot Danmark 1808-1809 – Svensk seger
Sverige anfalls av Danmark som har Napoleon som allierad. Sverige har England som allierad även denna gång. Freden slöts slöts i Jönköping den 10 december 1809. Trots stora Danska planer att erövra svenska territorium och tillsammans med Napoleon även inta Skåne. Danmark var i både politiska och militärt svåra lägen om inte rent desperata och Danmark lyckas inte med sina planer.

Den uti Pommern Commenderade Bataillion Gäseneds Compagnie Kongl Elfsborgs Regemente (Bild från www.arkivdigital)
Den uti Pommern Commenderade Bataillion Gäseneds Compagnie Kongl Elfsborgs Regemente (Bild från www.arkivdigital)

Älvsborgs regemente i kriget mot Napoleon
1804 beslöt Gustav den IV Adolf att transportera 3000 soldater till Pommern pga oroligheterna på kontinenten. Bland dessa 3000 soldater fanns en bataljon från Älvsborgs regemente. Den 14 oktober samlades den blivande Pommern bataljonen i Svenljunga under överstelöjtnants Bökmans befäl. I bataljonen ingick; regementskvartersmästare, adjutanter, präst, fältskär och mönstringsskrivare. Bataljonen hade 12 officerare, 20 under officerare, 8 trumslagare och 500 soldater varav 48 var jägare och 24 korpraler.
Bataljonens ingående kompanier var:
1. Lif kompaniet som bestod av delar ur Lif och Södra Kinds kompanier
2. Överstelöjtnantens kompani som bestod av delar ur Överstelöjtnatnets och Redvägs kompanier
3. Första majorens komani (Premiemajorens kompani) som bestod av delar ur första majoren kompani och Åhs kompanier
4. Andra majorens kompani (Sekondmajorens kompani) bestod av delar ur andra majorens kompani samt Gäsene kompani
Jägarna var organiserade som en egen enhet och leddes av den duktige och minst sakt modige fänrik P.A. de Fresé
Älvsborgs bataljonens förluster i Pommern 1807 var:
Officerare
2 döda i strid
1 dog av sjukdom
2 krigsfångar
Underofficerare
1 dog av sjukdom
2 krigsfångar
Soldater
60 döda i strid
34 döda genom sjukdom
Ca 80 soldater blev krigsfångar

Läs om dramatiken i Pommern

Du kan läsa om Älvsborgs regementes dramatiska deltagande i kriget i Pommern mot Napoleon 1805-1810 och jägarsoldat 1134 Petter Kind. Jägarsoldat Petter Kind var troligtvis också född i Od precis om soldat 440 Johan Spak.
Läs om Älvsborgs regemente i kriget mot Napoleon och om Petter Kind: del 1, del 2, del 3, del 4.
Situationen för Gäsene kompani 1807-06-08 i Stralsund (Bild från www.arkivdigital.se)
Situationen för Gäsene kompani 1807-06-08 i Stralsund (Bild från www.arkivdigital.se)

Jonas Spak hemma i Od
Soldat 440 Johan Spak från Gäsene kompani hem till Od oskadd. Den 14 oktober 1807 kom Älvsborgs bataljonen till Svenljunga och soldaterna fick återse sina fruar och barn hemma vid soldattorpen.
När Jonas kom hem till soldattorpet som kallades Granelund väntade hustrun Britta Olofsdotter på honom med hans tre döttrar. Dottern Christina var vid hemkomsten 10 år, Annika 8 år och Anna Maria 5 år gammal. De var 7 år, 5 år och 2 år gamla när Jonas lämnade Sverige för att delta i kriget. Jonas föddes 1775 och var 30 år gammal när kriget började.
Tyvärr dröjde det inte länge innan Ryssland invaderade Finland och Danmark anföll Sverige med hjälp av Napoleon. Finland, Bohuslän och Göteborg skulle snart vara hotat av främmande makt.
Läs Jonas Spak levnadsberättelse
 
Källor:
Boken Kongl. Elfsborgs Regemente 1680-1815 av Löjtnant Otto Mannerfelt 1887.
Boken Svenska Krig 1521-1814.
Egen forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen