Under 250 år tjänade min farfars släkt Älvsborgs regemente

Inte mindre än under 250 år har min farfars anfäder och ättlingar tjänstgjort på Älvsborgs regemente av regementets 374 åriga historia. Varje generation har bidragit till regementet. Den första soldaten jag idag känner till var soldat 541 Anders Urban som blev antagen 1750 och stred i Pommerska kriget och de sista var värnpliktiga och frivilliga på regementet vid nedläggningen 1998.

Nu när jag har dykt djupare ner i min farfar Torsten Johansson anfäder så dyker den ena efter den andra soldaten upp som tjänstgjort på Älvsborgs regemente. De flesta av de indelta soldaterna bodde på orterna: Timmele, Hällstad, Härna, Grovare och Od. Soldatskapet gick ofta i arv från far till son eller en dotter som gifte sig med en soldat. Ja så verkar det ha gått i generationer på min farfars mor sida sedan början på 1700 talet. Nu är ju inte forskningen klar än men en liten överblick vad  jag har hittat i soldatväg kommer här.

Korpral 811 Johansson
Farfar tjänstgjorde på regementet under beredskapsåren som korpral 811Johansson och han var gruppchef för en gevärs och KG-grupp (kulsprutegevär). Han var stationerad på Västkusten, i Norrland, gränsen mot Norge och på Gotland.

Soldat 423 Johan Gill
Farfar växte alltså upp och fostrades av soldatdottern Emilia Gill som var dotter till soldaten 423 Johan Gill på Gäsene kompani för Örkestorp rote i Od. Emilia växte upp i soldattorpet torp Aspelund. Johan Gill blev antagen som soldat 1867 och han tog avsked som soldat 1898, 50 år gammal. Johan Gill avlider i Borås 1921, 73 år gammal.

Johan Gill antas som soldat 1867 (Bild från www.arkivdigital.se)
Johan Gill antas som soldat 1867 (Bild från www.arkivdigital.se)

Soldat 539 Magnus Gör
Johan Gills mor Maria Magnusdotter var själv soldatdotter till soldat 539 Magnus Gör (Gjör). Magnus Gör fick en kort tjänstgöring på Åhs kompani och Sassarps soldattorp i Härna. Magnus Gör visade sig ha “fallande sot” dvs Epilepsi och fick därför inte tjänstgöra som soldat. Han antogs 1815 och fick sluta 1819. Men även Magnus Gör var född i ett soldattorp, nämligen Åstorps soldattorp i Härna.

Familjen Magnus Gör Sassarps soldattorp, Härna 1815-1820 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Magnus Gör Sassarps soldattorp, Härna 1815-1820 (Bild från www.arkivdigital.se)

Soldat 538 Petter Åhsberg
Magnus Görs pappa soldat 538 Petter Åhsberg var soldat för Åstorps rote och på Åhs kompani. Petter Åhsberg antas 1790 och tjänstgör i Gustav den III:s krig mot Ryssland. Han överlever kriget och tar avsked 1805, 47 år gammal. Han lever ett långt liv och 1847 avlider Petter Åhsberg 89,4 år gammal i Åstorp, Härna.

Familjen Petter Åshberg i Åstorps soldattorp 1790-1794 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Petter Åshberg i Åstorps soldattorp 1790-1794 (Bild från www.arkivdigital.se)

Soldat 543 Pehr Wennberg
Även Magnus Görs hustru Kerstin Pehrsdotter var född i ett soldattorp, nämligen i Väddingsbacke soldattorp i Grovare. Hennes far var soldat 543 Pehr Wennberg. Pehr Wennberg blev soldat 1778 för Högagärde rote, Åhs kompani. 1788-1790 deltar han i Gustav den III:s krig mot Ryssland. Han var kommenderad till Finland och deltar i alla mönstringar där. Vid mönstringen 1788 står han noterad tillsammans med en rad andra soldater ur samma korpralskap som “sjuk i lägret”. Men hem i från kriget kommer Pehr Wennberg. 1801 tar han avsked som soldat och avlider 1822 i Fällingsberg, Grovare 65,6 är gammal.  Pehr Wennberg tjänstgör alltså i samma kompani och i samma korpralskap (andra korpralskapet) som sin dotters svärfar Petter Åshberg.

Familjen Pehr Wennberg i Wäddingsbacke soldattorp, Grovare 1769-1794 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Pehr Wennberg i Wäddingsbacke soldattorp, Grovare 1769-1794 (Bild från www.arkivdigital.se)

Soldat 541 Anders Urban
Även Pehr Wennberg var född i ett soldattorp i Grovare. Pehr Wennbergs far soldat 541 Anders Urban föddes 1727 i Grovare. Han blev antagen 1750 som soldat i soldattorpet Hagaberg för Hökabergs rote och Åhs kompani. 1757-1762 strider Anders Urban i “Capitaine Baron Saltzas Compagnie som uti Pommern är Commenderat“. Han deltar vid mönstringen 1785 i Demin, 1759 i “Cantoner qwarteret” och vid mönstringen 1761 i Loits ingår han i “Fierde Kompaniet“. 1788 tar han avsked som soldat 61 år gammal och bor sina sista år i torp Guldbäcken under Skullsered i Grovare. Han avlider i torpet 1801, 74 år gammal.

Familjen Anders Urban i Guldbäcken, Grovare 1769-1794 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Anders Urban i Guldbäcken, Grovare 1769-1794 (Bild från www.arkivdigital.se)

Soldat 440 Johannes Ryd (Rud)
Ja det var de soldater jag än så länge har hittar på min farfars mor Emilia Gills fars sida. På Emilia Gills mors sida har jag inte kommit så länt än men här finns också soldater. Emilia Gills mor Charlotta Johansdotter Rud föddes 1841 i Galtholmens soldattorp i Od. Hennes far var soldat 440 Johannes Ryd (Rud). Johannes Ryd antas som soldat 1819 för Gäsene kompani för Galtholmen under Storegården. 1853 tar han avsked med underhåll, 53,6 år gammal. Han bor senare i torp Aspelund i Od där han avlider 1869, 69,4 år gammal. Även Johannes Ryd föddes i ett soldattorp.

Familjen Johannes Ryd i Galtholmen, Od 1830-1843 (Bild från www.arkivdigtal.se)
Familjen Johannes Ryd i Galtholmen, Od 1830-1843 (Bild från www.arkivdigtal.se)

Soldat 421 Anders Liljegren
Johannes Ryds far var soldat 421 Anders Liljegren. Anders föddes 1744 i Grovare och antas som soldat 1768 för Holmåkra, Backgården i Od, på Gäsene kompani. Soldattorpet kallas Stenbygget. 1788-1790 deltar han i Gustav den III:s krig mot Ryssland. Han deltar vid mönstringen i Högfors 1788 och Warrille 1790. 1805-05-13 tar Anders Liljegren avsked som soldat 62 år gammal. Han bor senare “på ägorna bo” vid Österod, Torstensgården, Od. Han avlider där 1814, 70 är gammal av “ålderdom”.

Familjen Anders Liljegren Torstensgården, Od 1813-1817 (Bild från www.arkivdigital.se)
Familjen Anders Liljegren Torstensgården, Od 1813-1817 (Bild från www.arkivdigital.se)

På farfars far Karl Johansson sida var det mest torpare. Men visst finns det soldater även här.
Soldat 606 Lars Ehn
Farfars far Karl Johanssons mor Gustava Larsdotter var även hon soldatdotter. Hennes far soldat 606 Lars Ehn antas som soldat år 1816 på Tjurekullen soldattorp under Botilegården för Wångs rote i Timmele. 1816 hette kompaniet tredje majorens kompani och blev 1822 Redvägs kompani. 1843 får han avsked med underhåll då han är “sjuklig och till krigstjänst oduglig, bevistat två fälttåg”. 1853 avlider han i backstugan på Knöttlan under Botillegården av “ålderdom”, 62 år gammal. Jag har inte kommit längre på Lars Enh då jag inte hittar honom i födelseböckerna.

Soldat Lars Ehn blir gratialist (Bilden kommer i från http://www.arkivdigital.se)
Soldat Lars Ehn blir gratialist (Bilden kommer i från http://www.arkivdigital.se)

Ryttaren Sven Winblad
Ryttaren Sven Winblad
 är min farfars farfars farfar. Sven Winblad föddes 1713 troligtvis i Hällstad. 1741 antas han som ryttare nr 60 vid Västgöta Kavalleri regemente och Älvsborgs kompani för Skattegården i Hällstad. 1757 deltar han i Pommerska kriget 1757-1762 och stred i “andra Esquadron af Kongl Wästgiöta Cavallerie, Elfsborgs compagnie“. Han deltog vid andra skvadons mönstring i Stralsund 1759 och i vid andra skvadons mönstring i Buddenhagen 1760 samt vid andra andra esquadronens mönstring uti Ludwigsburg 1761. Andra skvadron bestod av en del av majorens kompani samt hela Elfsborgs och Gudhems kompanier. Vid mönstringen i Ludwigsburg var Sven Winblad kommenderad till Stralsund. Hästen vakant sedan 1759-08-10. 1763 tar Sven Winblad avsked 49,6 år gammal. Han bor senare i Åsen, Hällstad. Det är ännu oklart när han avlider .

Ryttare Sven Winblad antas som ryttare ca 1741
Ryttare Sven Winblad antas som ryttare ca 1741

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen