Tapperhet till sjöss benådas Husar Carl Kullin vid Livregementets husarer

Inte skulle man tro att man i sin forskning skulle hitta någon som “benådats” en tapperhets medalj. Men till slut i denna släkt av soldater i generationer så har Husar Carl Kullin vid Livregementets husarer, Vadsbo skvadron benådats tapperhetsmedaljen “Tapperhet till sjöss”. 
Sveriges första tapperhetsmedalj kom 1761. Den delades ut till de som blev svårt sårade under Pommerska kriget 1757-1762. Ingen förteckning finns för dessa. Sveriges nästa tapperhetsmedalj instiftades av Gustav III 1789 under hans krig mot Ryssland. Medaljen var både för tapperhet i fält och för tapperhet till sjöss. Den var präglad i silver och avsedd för underofficerare och manskap. Ca 1806 skapade Gustav IV Adolf en tapperhetsmedalj i guld för officerare. Under Gustav den III ryska krig 1789-1790 benådades 1900 soldater tapperhet i fält och 800 sjöman tapperhet till sjöss. Tapperhets medaljen har även delats ut i fredstid

Tapperhet till sjöss
Tapperhet till sjöss

Husar 63 Carl Kullin
Husar 63 Carl Kullin föddes i Hassle, Mariestad, Skaraborgs län, Sverige den 1761-12-27.
Ryttarboställe under Kållsäter, Noltorpa rote i Björsäter, Mariestad, Skaraborgs län, Sverige
Husar Carl Kullin vid kriget mot Ryssland och hans 18 åriga häst (Bilden kommer i från www.arkivdigital.se)
Husar Carl Kullin vid kriget mot Ryssland och hans 18 åriga häst (Bilden kommer i från www.arkivdigital.se)

Det är oklart när han antas som husar. 1789 i januari föds hans dotter i ryttarbostället. 1789-10-16 deltar han i mönstringsrullan i Dragsvik, Finland. 1785 får husaren på samma nummer avsked. Han var 27 år gammal 1789. Han deltar alltså i Gustav den III:s ryska krig 1788-1790. Vid Kommenderingen i Finland så tjänstgör 1a Corpralskapet för Wadsbo Compagnie i Östra Kompaniet för Livregementet till häst. Han har nummer 63 för Wadsbo Compagnie.
Vid mönstringen 1791 står Carl Kullin som Nr 943-63 för Wadsbo Squadron (Vadsbo skvadron), Livregementet till häst, Livregementets lätta dragonkår (Dagens Livregementets husarer K3). Vid mönstringen 1795 och 1804 står han som Husar 63 för Wadsbo Squadron, Livregementsbrigadens kyrassiärer.
En Kyrassiär är en medeltung till tung ryttare, rustad med kyrass av järn eller stål och hjälm och beväpnad med rak värja, pistoler och ibland karbin.
1804-08-11 ”Hållit avsked vid lilla generalmönstringen”. Wadsbo Squadron, Livregementsbrigadens kyrassiärer. ”Benådad med medalj för Tapperhet till sjöss”. Fick avsked med underhåll i Björsäter, Mariestad, Skaraborgs län, Sverige. Han var då 42 år gammal. 1810-12-27 Flyttar han till backstugan vid Prästkvarnen, Noltorpa rote. i Björsäter, Mariestad, Skaraborgs län, Sverige. Han var då 48 år gammal. Han anges där som ”Avskedad Husar”
Familjen Carl Kullin backstugan under prästkvarnen 1806-1812
Familjen Carl Kullin backstugan under prästkvarnen 1806-1812

Han dog den 1827-09-16 i Prästkvarnen, Björsäter, Mariestad, Skaraborgs län, Sverige när han var 65 år gammal. Han begravdes den 1827-09-23 i Björsäter, Mariestad, Skaraborgs län, Sverige. Anges som backstugehjon vid Noltorpa rote- Dödsorsak: ”Infektion och feber”.
Husar Carl Kullin var alltså en husar av stora mått och var säkerligen välkänd men när ålderdomen kom så hjälpte inte medaljen honom till en trygg ålderdom. Carl Kullin avled 65 år gammal 1827 som backstugehjon av infektion och feber i Prästkvarnen, Noltorpa rote, Björsäter, Mariestad.
Husar Carl Cullins avsked 1804
Husar Carl Cullins avsked 1804 (Bilden kommer i från www.arkivdigital.se)

I rullorna anges Carl Kållin, Carl Kullin, L. Collinär och Lars Collin. Jag har tittat även på Västgöta regemente som i fall det fanns en Carl Kullin där för Kåhlsätten men så var inte fallet. Lars Collin och Carl Kullin är sannolikt samma person. Det är inte ovanligt att fel uppstod i de militära rullorna och att de fördes över till nästa. Det är i Svenska soldatregistret som det anges att han fått tapperhetsmedalj till sjöss och att det anges vid hans avsked 1804. Jag har ännu inte hittat den grundkällan.
Läs Carl Kullins levnadsberättelse.
Carl Cullin är författarens morfars farmors mormors far.
Inlägger justerat efter publicering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen