Lars Fin slogs i slaget vid Leipzig 1813 (del 3)

Vad hände med soldat Lars Fin och Skaraborgs regemente efter slaget vid Leipzig? Fick Lars Fin återse sin hustru Greta och  sonen Anders Gustaf som precis var nyfödd när Lars lämnade soldatbostället Kuttrum i Agnetorps församling för att strida mot Napoleon och dansken?
Efter striden vid Leipzig 16-19 oktober 1813 och striden vid brohuvudet i Dessau som Skaraborgs regemente hade utmärkt sig tillsammans med jägarna ur Elfsborgs och Västmanlandsregemente tvingades Napoleons styrkor bort från tysk mark gav sig svenskarna iväg för att besegra Danmark. Vid freden 15 januari 1814 tog flera hundra års kamp mot Danmark slut och Danmark överlämnade Norge till Sverige.
Efter det korta kriget mot Danmark och under julen 1813 var Skaraborgs regemente grupperat utanför Lübeck. Regementet var drabbat av sjukdomar pga smittsamma kreatur, regementet hade 440 sjuka och 776 stridsdugliga. På julafton delades det ut dubbla brännvinsportioner för att fördriva det onda och fem shilling per man. Flera officerare tilldelades guldmedaljen för tapperhet i fält och silvermedaljer för tapperhet i fält delades ut till underofficerare, korpraler och meniga. Att få en tapperhets medalj innebar för en menig soldat 7 1/2 riksdaler i årlig pension.
Den 22 januari var det dags för regementet att tillsammans med Västgöta regemente och ryska kosacker marscherna över Elbes 30 cm tjocka is för att ta sig till Maastricht. Den 8 mars kom Skaraborgs regemente och Västgöta regemente att tillsammans med Smålands husarregemente och Kosackerna att försöka inta staden. Dock så anfaller fienden tidigt i gryningen och det blir en tre timmars lång strid innan de småländska husarerna driver fienden på flykten.

Skaraborgs regemente fana  1849 (Bilden kommer i från Armémuseum)
Skaraborgs regemente fana 1849 (Bilden kommer i från Armémuseum)

Freden och Skaraborgs regemente
Den 3 april kom de allierade fram till Paris, Napoleon fick avgå och kriget var över. Redan den 27 april 1814 börjar den svenska truppen den långa återmarschera från Bryssel där de befinner sig till Warnemunde där linjeskeppen väntade. Skaraborgs regemente klev av linjeskeppet “Äran” i Ystad den 12 juni. 250 år av stridigheter i Europa var nu över för Sveriges del. Nu väntade snart 200 år av fred. När Skaraborgs regemente samlades i Vedum den 23 april 1813 för att bege sig till kriget var de 40 officerare, 1498 underofficerare och manskap. När regementet nådde Ystad var de 31 officerare, 1244 underofficerare och manskap.
Lars Fin och soldatsläkten
Värt att nämna är att Lars Fins svärfar Jean Tiberg slogs mot ryssen 1788-1790 som nu var allierad med Sverige och Jean Tibergs far Lars Friberg var ryttare under mitten på 1700 talet vid Västgöta kavalleriregemente och stred i Pommern mot tyskarna som nu var Sveriges allierade. Släktforskarens MM far Oskar Johansson kom 1910 att bli volontär vid Smålands husarregemente.
Lars Fin och Greta Jonsdotter
Lars Fin (född 1786)  kom hem till Sverige och soldatbostaden i Kuttrum, Agnetorps församling i dagens Tidaholm igen. Lars Fins hustru Greta Jonsdotter (född1791) väntade på honom med hans son Anders Gustaf som endast var fyra månader gammal när Lars lämnade dom för kriget. Lars Fin fick dock snart lämna familjen igen för att delta i fälttåget mot Norge. Även från fälttåget i Norge kom han hem i från. Soldatfamiljen Fin växte och de fick fyra barn till i soldatbostaden. 1827-08-04 avlider Lars Fin av bröstfeber i soldatbostaden endast 41 år gammal. Hustrun Greta Jonsdotter flyttar till Ödebogården efter makens död. Greta avlider 54 år gammal av bröstsjukdom i Ödebogården.
 
Källa: Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare av Bengt P Gustafsson  och egen forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen