Lars Fin slogs i slaget vid Leipzig 1813 (del 1)

Slaget vid Leipzig
Slaget vid Leipzig (Bilden kommer i från wikepedia)

Soldat 895 Lars Fin för Kåkinds kompani, Skaraborgs regemente var med och stred i Sveriges sista krig mot Napoleon. Karl Johans krig mot Napoleon 1813 – 1814 kom att lägga grunden för alliansen med Ryssland och 200 år av fred för Sverige.
Lars Fin och Skaraborgs regemente blev 1813 kallade att gå i krig med Kung Karl Johan. Kungen beordrade att 30 000 man skulle skeppas över till kontinenten för att strida mot Napoleon. Den 24 mars börjar kungen skeppa över trupp till Stralsund och Wismar. Kungen kommer själv till Stralsund några dagar senare. Fältmarskalken Curt von Stendingk leder de svenska trupperna under kungen. Sverige går i krig tillsammans med England, Ryssland, Österrike och flertalet tyska stater. Tillsammans bildar de tre arméer Den första består av 240 000 man, den andra består av 90 000. Den tredje armén leds av kung Karl Johan och kallas nordarmén. Nordarmén består av 155 000 man.
På motståndarsidan står Frankrike och Danmark. Sveriges mål var att erövra Norge och bidra till Napoleons fall. Napoleon blir avsatt från tronen den 3 april. Redan den 27 april 1814 börjar den svenska truppen den långa återmarschera från Bryssel där de befinner sig till Sverige. i slutet på juli kommer de sista svenska soldaterna hem till fäderneslandet och Lars Fin och hans regementskamrater får återse sina familjer. Med detta så återkom aldrig svensk trupp till kontinenten. 1200 svenska soldater avled under kriget 1813-1814. De flesta dog av sjukdomar och inte av fiendens kulor och svärd. Den 30 maj avslutas kriget med freden i Paris och Frankrike erkänner Norges förening med Sverige.
Slag: Gross Beeren 23 augusti 1813, Dennewitz 6 september 1813, Leipzig 18-19 oktober 1813. Allierade segrade i alla slagen. Sverige stred ensamt vid Bornhöften 7 december 1813 med en svensk seger som utgång.
Lars Fin var gift med släktforskarens MF FM FF fars dotter Greta Jonsdotter Fin.
Källa: Svenska krig 1521-1814 av Ulf Sundberg och egen forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen