Soldatforska i Skaraborg och Älvsborg

Historien skall vara levande. För att göra upptäckterna om sin släkt och hembygd levande så behövs bra böcker till hjälp. Inte minst för att få en bild av skeenden i historien som ens släktingar kan ha varit en del av. Så är det även med soldatforskning. Så här kommer tips några intressanta böcker och skrifter som kan vara till hjälp att hitta fakta om sin soldat, ryttare, och sjöman. Om vad deras regemente och kamrater fick vara med om.
Soldatforska
För att komma i gång med soldatforskning så rekommenderar jag att läsa professor Lars Ericsson Wolce senaste bok soldatforska. Wolce ger dig som forskare bra tips och en introduktion i vilka källor som finns. Finns att köpa hos Sveriges Släktforskarförbund. Pris ca 260 :- i handeln.

Soldatforska
Soldatforska

Svenska indelningsverket
Claes Lorentz Grill gav 1855-1858 ut boken “Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, eller tabellariska förteckningar öfver arméens boställen samt öfver samtlige rusthåll och rothåll i riket”.  Boken var i fyra delar med titlarna “Rusthålls-regementerne”(1855), “Rothålls-regementerne” (1856), “Båtsmans-kompanierne” (1858) och “Extra roteringen” (1857). Grills böcker är unika i sitt slag och ger en sammanställning av indelningsverket. Här hittar man alla regementen och boställen och beskrivningar som är bra att ha i letandet efter sin soldat och soldatboställen. 1978 och 1988 gav Sveriges Släktforskarförbund ut Grills böcker i två delar. Numera finns boken även på CD-Skiva. CD-Skivan kostar 395 :- hos Sveriges Släktforskarförbund. Bokutgåvorna 1978 och 1988 kostar ca 500 :- i en antikhandel, Bokbörsen.se
Sv indelningsverket C Grill
Sv indelningsverket C Grill

Den indelta armén i Vartofta härad
Rolf Alnefelt gav 1985 ut sin forskning om indelta soldater i Vartofta härad. Boken är mycket gedigen och innehåller 668 sidor fakta. Har du soldater i Vartofta härad är denna bok ett sant nöje att ha i bokhyllan. Alnefelt påbörjade arbetet med boken redan i början på 1970-talet. Han har ägnat åtskilliga timmar på Krigsarkivet i Stockholm studerat kyrkböckerna och letat efter soldattorp ute i skogen. Han behandlar 273 soldatrotar och 100 rusthåll, 50-tal indelningar. 6000 soldater och befäl finns i boken. Boken avhandlar från 1685-03-15 när indelningsverket infördes i Skaraborgs län och tills sista indelta soldaten Axel Ljung 1983-08-09 “gick till sina fäder.” Pris ca 600 :- i en antikhandel, Bokbörsen.se
Den indelta armen i Vartofta härad
Den indelta armen i Vartofta härad

Västgöta Regemente – I Sveriges krig 1520-1814
Boken är en mindre bok på 171 sidor och gavs ut i juni 1904. Boken är skriven av kapten W. Planting-Gyllenbåga med illustrationer av löjtnant E. Lieberath. Författarens syfte med boken var att berätta regementetshistoria i stora drag för soldaterna som tjänstgjorde 1904. Boken ger en bra bild över regementets uppoffringar.  Pris ca 100-200 :- i en antikhandel, Bokbörsen.se
Västgöta regemente i Sv krig
Västgöta regemente i Sv krig

Kungliga Västgöta regemente – Kamrat och minnesfest 1926-08-21
Till festen den 21 augusti 1926 hade man tryckt ett häfte på 31 sidor. Häftet är tryckt i 600 exemplar varav 75 numrerade. Boken innehåller bilder av officerare, underofficerare, regementschefer. Boken innehåller även dikter och sånger. Ett fint litet häfte. Kanske finns din släkting finns med på bild? Pris ca 100-200 :- i en antikhandel, Bokbörsen.se
Kungl Västgöta regemente 1926
Kungl Västgöta regemente 1926

En bok om I 15 –
Kungliga Älvsborgs regemente1624 -1974
Redaktören Torgny Segerstam sammanställde boken om I 15. Boken ger detaljer om regementets historia. Boken innehåller en tydlig beskrivning när och vart regementet deltog eller delar ur regementet. En bra beskrivning och bilder på regementets flytt från Fristad Hed till Borås finns i boken. Här finns beskrivningar av soldatboställen och vart dessa fanns. Inte minst bilder på en del av boställena. Det finns en del intressant för såväl släktforskaren, hembygdsforskaren som den historieintresserade. Pris ca 100 :- i en antikhandel, Bokbörsen.se
En bok om I 15
En bok om I 15

Älvsborgs Regementes historia under 374 år
Redaktören Margareta Mellberg med bland annat Claes Thilander sammanställde boken. Förutom historien så beskriver boken detaljerat och intressant I i15 under beredskapstiden 1939-1945. Inte minst från beredskapstiden fram till regementets nedläggning. Med i bokpaketet kom tidigare med en video och CD skivor med spännande material, böcker mm. Boken gavs ut år 2000 och är på 335 sidor.  Boken finns att beställa hos Borås Släktforskare för 150 :-
Älvsborgs regementes historia under 374 år
Älvsborgs regementes historia under 374 år

Anteckningar om Kungl Elfsborgs Regemente 1680-1815
Löjtnant Otto Mannerfelt vid Älvsborgs regemente sammanställde regementets historia 1680-1815. Mannerfelt beskriver soldater, befäl, slagen periodvis mycket detaljerat. Han har gått igenom officerares anteckningar och andra böcker om regementets strider. Boken är unik i sitt slag om regementet då den beskriver enskilda soldaters hjältedåd och underbefälets duglighet detaljerat. Boken ger en bild av hur kriget för den enskilde soldaten såg ut och vad som krävdes av befälet. Boken gavs ut 1887 och är på 240 sidor. Pris ca 600 :- i en antikhandel, Bokbörsen.se
Mannerfelts anteckningar 1887
Mannerfelts anteckningar 1887

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen