Vad fick farfar och hans kamrater vid I 15 vara med om under kriget?

Torsten Johansson, författarens farfar var en tystlåten man. Farfar dog redan 1986 när jag var 14 år gammal. Trots en del frågor så kom inga svar om farfars militärtjänst. Jag fick av farmor några kort av farfar. Men inte heller hon visste så mycket. Vad fick farfar och hans kamrater vid I 15 vara med om under kriget?

Barnen berättade att de hört att farfar var i Norrland, att han tjänstgjort under fyra år till och från under kriget. Att han eventuellt var stationerad mot Norge och på Gotland, men säker var man inte. Korpral och gruppchef var han och det visste man med säkerhet. Nu som släktforskare är jag tvungen att ta reda på 811 Johanssons militärtjänstgöring på Älvsborgs Regemente, I 15.

För att ta reda på mer så fick jag beställa hans värnpliktskort (stamkort) och mönstringsrullan från Krigsarkivet i Stockholm. För att fånga I 15 historia under tiden 1939-1945 har jag använt mig av boken Älvsborgs regemente under 374 år och CD skivan “Traditionen” som följde med i bokpaketet. På CD skivan fanns de tidigare böcker, kompendier etc som givits ut av regementet.

Korpral 811 Johansson förbereder cykling med sin grupp
Korpral 811 Johansson förbereder cykling med sin grupp och plutonen (Torsten i främsta raden, längst till vänster).

I 15, Älvsborgs regemente 1939-1945
Andra världskriget startade 1/9 1939 med att Tyskland anföll Polen. Redan den 28/8 1939 kl 1850 kom till I 15 från III. fördelningsstaben följande telefonorder: “Ett skkomp I 15 beredskapsförband, organiserat och utrustat i tillämpliga delar enl gällande mobplan förflyttas den 29/8 på morgonen till och förläggas i trakten av Torslanda flygfält”. Här började kriget påverka soldaterna och officerarna vid regementet.

Beredskapen höjs, Danmark och Norge anfalls
Under vintern 1939-1940 så kallas årsklass 1931-1936 års klass in två omgångar under 42 dagars beredskapsövning.
Den 9e april 1940 sände Mobiliseringsofficeren, överstelöjtnant Vogel följande order: 9. april sändes ett kompani sammansatt av sko- lor och inneliggande vintergrupp till Onsalahalv-ön,kompani Millqvist. “Telefonmeddelande 9/4 kl 2230 från fördch: Av I 15 organiseras: Fältregemente, III. bevbat” Telegram 10/4 kl 1300: “Ordet Mobilisering får icke användas”

Regementsorder 11/4 kl 2400 till I. bat: Bat stridande delar avgå 12/4 kl 0200 över Kungsbacka till Onsalahalvön med uppgift att försvara Onsalahalvön och inloppet till Kungsbacka. Komp Millqvist underställes Bat skall inträf- fa före dagningen.
Telefon från fördch 12/4 kl 0100: “Organisera samtliga återstående truppförband”.
13/4 kl 1200. Regementsorder för förflyttning- en: (I. bataljon var sedan gryningen 12/4 grup- perad på Onsalahalvön.) II. bat. (utom 5. och 6. komp.) går 13/4 kl 2100, 5. komp går 13/4 kl 2200, 6. komp går 13/4 kl 2230, 13. komp går 13/4 kl 2300, 14. komp går 13/4 kl 2400, Regstab går 14/4 kl 0200, III. bat går 14/4 kl 0800.
I 15 på Onsalahalvön den 14 april 1940
I 15 på Onsalahalvön den 14 april 1940

Gotland
Efter hempermittering under 12 dagar, 1940 avtransporterades III. bat (utom hästar, fordon och cyklar) i två enheter till Gotland med inskeppning i Oskarshamn den 20 resp 21 juli med återkomst till Borås den 7 resp 8 oktober. Om bataljonen uttalade sig militärbefälhavaren på Gotland bl a följande: ”. . . är det för mig en kär plikt att till regementets chef meddela att bataljonen under sin dugande chef väl fyllt sitt värv till heder för sitt regemente. Bataljonens välförhållan- de gäller icke endast den egentliga tjänsten som neutralitetsvakt; jämväl förhållnadet till öns civila befolkning har präglats av ömsesidig uppskattning och allmän tillfredsställelse.” 

I 45, systerregementet
I 45 nyuppsattes under  midsommaren 1940. Regementschef blev överste C. Vogel. Regementet skulle vara ett syskonregemente till I 15. Redan veckan efter midsommar var I 45 grupperat i Norrbotten. Sommaren 1940 var de grupperade vid olika gårdar i Neder-Kalix. Det var en fin sommar och på kvällarna spelades det musik. Hösten 1940 skickades I 45 hem i fältdedåberedskap.
I 45 gick som helhet ut igen först 1943 för fältövningar i Dalarna. Regementet var stationerat vid gränserna i Norrbotten, Dalarna, Värmland, Dalsland och Bohuslän och fick känna spänningen vid riksgränsen. 1a bataljonen vid I 45 var de som fick känna på mest under kriget. Bland annat så marscherade de nära 100 mil på 23 dagar för att sedan öva skarpt med granatkastare, kulsprutor m/38 och 20 mm pansarvärns och luftvärnskanoner.

Marscherna
Som infanterist under kriget så fick man marschera varken man ville eller inte. Det var en del i fostran att bli en soldat och var en viktig del i utbildningen. Kunde man inte kunde marschera i raskt takt och länge så kunde man helt enkelt inte genomföra de order och uppgifter som gavs. Man började med kortare marscher utan packning för att sedan öka till längd och packning till “rekrytmarschen” på fem mil med full fältutrustning. 1941-46 gick man 80 km på 36 timmar.
I 15 Marscherar 1939
I 15 Marscherar 1939
811 Torsten Johansson i äldre uniform 1933
811 Torsten Johansson i äldre uniform 1933

Korpral 811 Torsten Johansson
Tillhörde årsklass 1933.
Gevärsmanskap, KG-Skytt (kulsprutegevär), gruppchef.
Utbildad till gevärstjänst.
Användbar som gevärs-gruppchef.

Tjänstgöring 1934-1938
1934 1. tjänstgöringen 4/4 – 25/7 (102 dagar), I 15, 5e kompaniet
1935                            26/7-11/9 (48 dagar), I 15, 2a kompaniet
1935 1. rep-övning      13/9-7/10 (25 dagar), I 15, Liv kompaniet
1937 2. rep-övning      5/2-1/3 (25 dagar), I 18, 6e kompaniet (Gotlands infanteri regemente)
1938 3. rep-övning      2/9-26/9 (25 dagar), I 15, 2a kompaniet

Tjänstgöring i bevakning fullgjord 1940
12/1 – 9/3 (56 dagar), I 15, 9e kompaniet
11/4 – 26/6 (77 dagar), I 15, 4e depåkompaniet
27/6 – 24/9 (89 dagar), I 45, 4e kompaniet

Tjänstgöring 1945
25/7 – 6/9 (44 dagar), I 15, 45 etdk (vet ej vad detta står för)

Tjänstgöring 1950
Efterutbövn 1950 12/4 – 13/5 (30 dagar), I 15, 8e kompaniet

Grader
Förordnad till vicekorpral 1937-09-08
Konstituerad till korpral 1940-07-01

Vitsord
10, 8, 8 vid slutförd tjänstgöring.

Avslutning
Ja det var några valda partier ur I 15 , I 45 deltagande i den svenska beredskapen och Torsten Johanssons del att skydda Sverige. För att studera mer om I 15 och få hela sammanhanget så läs boken Älvsborgs regemente under 374 år och studera CD skivan “Traditionen” som följer med i bokpaketet. Ja det var nog så att farfar var i Norrland, i gränsen mot Norge och på Gotland som farmor och hans barn har berättat. I källorna står det att beredskapen var god och att allt gick bra. Fast det jag kom ihåg att farfar sa att han ibland hade fyra lösa skott i geväret och endast ett skarpt under kriget.

Torsten Johansson tillsammans med sina kamrater
Torsten Johansson tillsammans med sina kamrater vid förrådet I 15 (Torsten längst till höger).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen