Lars Friberg hamnar i Tyskt fångläger och blir svårt skadad

tgöta regementes fana 1850
Västgöta regementes fana 1850

1757-1762 deltar Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg i Sveriges krig i Pommern mot Tyskland. 1760 hamnar Lars i Tyskt fångläger. Han är svårt skadad och får genomgå en avancerad hjärnkirurgi för att överleva. Lars Tiberg är författarens morfars farmors farfars farfar.
Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg deltar i Pommerska kriget (1757-1762).  Sverige är i krig med Preussen. Adolf Fredrik är regent i Sverige och Preussisk regent var Fredrik II. Sveriges allierade i Pommerska kriget var: Frankrike, Ryssland, Österrike, Sachsen och Spanien.
Pommerska kriget
Målet med Sveriges krig mot Pommern dessa år var att överta de delar som svenska Pommern förlorat till Brandenburg/Preussen 1720. Sverige tillsammans med de allierade sätter in 30.000 man mot Preussarna. Hattarna som hade makten i Sverige tyckte sig ha mycket att vinna på detta krig. Inte minst då hattarna ville vinna i popularitet då Sveriges drottning var syster till Fredrik II av Preussen.
Tyvärr så var Sverige mycket dåligt rustat för krig och det säga att “det går inte att se en svensk soldat utan medlidande”. Det är också mycket illa ställt med den svenska officerskåren som befordrades inte efter duglighet utan efter tjänsteår och politiskt engagemang. Officerarna ville hellre ha ett bekvämt liv än att dra i fält. Det fanns också militära belöningsystem där de som deltog i krig inte belönades och änkor och barn blev utan ersättning om mannen dog i strid. Givetvis fanns det undantag men ” huvudsak var den svenska officerskåren oduglig för sin uppgift i fält”.
1760 – Fångenskapen
1760 då Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg hamnar i Preussisk fångenskap så har äntligen Sveriges arme bli relativt välrustat mot tidigare bedrövligt. Den 28 januari tar Kungliga Skaraborgs Regemente 300 fångar. Bland fångarna fanns general Manteuffeel.
Mitt i dess strider blir Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg svårt skadad och krigsfånge. Han är tvungen att genomgå en svår operation pga skallskador, en såkallad trepanation som var en avancerad hjärnkirurgi. Lars blir inte fullt återställd till arbete igen och är i “fattigt tillstånd”.  Han får hjälp med försörjning genom krigsmannakassan.
1540 – Länghem
Värt att nämna om Wästgöta Cavallerie Regemente första fana ur Västgöta ryttare organiserades 1540 i Länghem. Några av Ryttare (Kavallerist) Lars Friberg ättlingar bor idag i Länghem.

Ryttare (Kavallerist) Lars Fribergs militära liv:
Ryttare Lars Friberg föddes år 1717 i Fröjered, Tidaholm, Skaraborgs län, Sverige.
1741-10-28 antas han som ryttare vid Vartofta kompani Västgöta Cavalleri Regemente. Han bor i Ryttarboställe 18 Lunden under Nolgården Orleka mitt emot Svartekulla. Han är 180 cm lång och rider på en  Röd Valack. Fröjered, Tidaholm, Skaraborgs län, Sverige.
1757-1765 Deltar han kriget i Pommern, Tyskland.
1760-09-22 Hamnar han i Preussisk fångenskap i Tyskland. Hans röda valack blir bortförd.
”Karlen fången. Hästen vakant. ——- —— Lars Friberg fången d 22 Sept 1760. Röd Wallack med st-rn och höger Hwit backfot bort —— af fienden d. 22 Sept 1760. Wacant.”
1777-06-11 får han avsked då han är  ”illa blesserad, undergått trepanation, varit i fångenskap, i fattigt tillstånd och kan ej med vanligt underhåll bärga sig utan kommer i underdånighet att anmälas till underhåll i Vadstena. 36 tjänsteår.”
Källor:
Boken Svenska Krig 1521-1814
Generalmönsterrullor – Västgöta kavalleriregemente 537 (1760-1761) Bild 860
Skaraborgs Regementes Kamratförening – Västgöta Regemente


Släktförhållanden: Lars Tiberg är författarens morfars farmors farfars farfar.
Sadeltask Västgöta Regemente 1797
Sadeltask Västgöta Regemente 1797

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen