Åbom släkten i Dimbo, Ottravad och Vättak med omnejd

Dimbo
Dimbo

I min resa mot att få reda på hur min namnet Åbom kom in i släkten så forskar jag på min morfar Rune Åbom fars sida. I mitt forskande kan jag konstatera att det varit tidvis tuffa tider i Dimbo – Ottravad och i Vättak med omnejd där Rune anfäder levt sina liv.
För att förstå hur Rune anfäder hade det behöver man veta vad de olika boendetitlarna innebar. Här kommer några förklaringar.
Arrendator 
Arrendator är en person som av en jordägare får bruka jorden mot någon form av ersättning. Hemmansbrukare är ett tidigare namn på arrendator.
Hemmansägare
Hemmans ägare är en person som ägde sin mark och gård. Hemmansägaren hade rösträtt i Riksdagen.
Inhyses
Inhyses är en person som inte har egen bostad utan bos hos andra eller tillsammans med andra. Rena pengar var ovanligt så betalningen skedde oftast i tjänster.
Inhyseshjon
Inhyseshjon var ofta gårdens pigor och drängar som fått bo kvar när de blivit gamla.
Statare
Statare är en gift lantbruksarbetare som arbetade på hel eller halvårs anställd på stat. Den största delen av betalningen skedde i naturförmåner. Hustrun hade mjölkningsplikt. De bodde ofta i fler familjshus. De kunde byta arbetsplats  en gång om året och det var i oktober. Statarsystemet avskaffades 1945.
Källa: Släktforskning fortsättning av Gunilla Didriksson.
Anders Gustaf Johansson Åbom och Augusta Charlotta Kron. Gustaf var Hemmansägare. Redan som unga fick de ta hand om Augusta Charlotta mor Gustafva Kron som var änka. Hon bodde hos dem fram till sin död. Augusta Charlotta dog redan som 54 åring så Gustaf fick ta hand hand om hemmanet och svärmodern själv.
Johannes Andersson Åbom och Cajsa Andersdotter. Johannes var dräng och torpare i sin ungdom. Mellan 24 års ålder tills han fyllde 40 var han statare. Som 41 åring så bor familjen på “socknens slut, utan bestämd hemvist”. När han var 50 år så benämns Johannes som “backstugehjon” och vid sin död 83 år gammal benämns han som “inhyseshjon”.
Anders Jonsson och Stina Carlsdotter. I sin ungdom var Anders dräng och torpare fram tills han fyllde 37 då blev han arrendator. Som 46 åring benäms han som inhyses. Varför han slutar att vara arrendator står inte. Ett år senare begick han självmord. “Död genom sjelflmord”. Stina inhyses då tillsammans med dottern Gustafva som var “vanför” på socknen.
Läs levnadsberättelserna om Rune Åbom´s:
Far och mor: Karl Åbom och Nora Wahllöf
Farfar och farmor: Anders Gustaf Johansson Åbom och Augusta Charlotta Kron
Farfars far och mor: Johannes Andersson Åbom och Cajsa Andersdotter
Farfars farfar och farmor: Anders Jonsson och Stina Carlsdotter
Efternamnet Åbom
Ja det verkar inte ha varit ett soldatnamn då den förste som jag hittills hittat med namnet Åbom köpte sig fri från militärtjänsten. Kanske har någon äldre varit soldat. Prästerna verkar ofta glömma bort att skriva ditt namnet Åbom i församlingsböckerna utan använder deras andra efternamn. Flera ur samma familj verkar ha tagit olika namn när det närmar sig nutid. Vi fortsätter att leta efter ett spår. Troligast var namnet tagit av Johannes Andersson Åbom och prästen glömt skriva det ibland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen