Soldat Pehr August Flod går i morfar Petter Kind fotspår

Året 1836 så går soldat Nr. 1134 Petter Kind i pension som soldat för Kinnarumma. Samma år föds barnbarnet Pehr August Johansson. Pehr August växer upp i Kinnarumma hos föräldrarna Anders Petter Johansson och Anna Britta Petersdotter. 1858 blir Pehr August Johansson, soldat Pehr August Flod Nr 1135 på Kungliga Älvsborgs Regemente, Wedens kompani för Kinnarumma precis som morfar.
Pehr August Flod är författarens farmors (Berta Johansson), farfars, bror.
Soldat Pehr August Flod
Föddes 1836-12-08.
Pehr August blev soldat vid No. 15 Kungliga Älvsborgs Regemente, Wedens kompani 1858-03-06, 21 år gammal. Pehr August blev Gratialist 1887-06-27, 50 år gammal.
Pehr August hade soldatnummer Nr. 1135 för Kinnarumma. Kompaninummer 85. Boendes i soldattorp Orratorpet under Krokstorp, Kinnarumma.
Citat från mönstringsrullorna:
“Pehr August Flod. Förut kallad Pehr August Andersson. Född i Kinnarumma socken i Elfsborgs län den 8. december 1836. Antagen den 6e mars 1858”.
“Krokstorp i Kinnarumma socken af Elfsborgs län”, “Rekryt abbroberas” dvs godkännes.
“Er höll afsked på grund af sjuklighet. Tjent väl”
“Att soldaten vid No 15 Kungliga Elfsborgs Regementes Wedens Kompani Nr 1135 Flod i anseende till styfhet i högra pekfingret och svaghet i samma hand är till krigstjenst oförmögen och oandvändbar, äfvensom att han egen minskad förmåga att genom arbete sjelf försörja sig; det varder ej allenast på min aflagda embetsed intygadt, utan ock med denna min edliga förpligtelse: så sannt mig Gud hjelpe till lif och själ bekräftadt. Fristadhed den 27 juni 1877 ……. Regementsläkaren”.
Övrigt från mönstringsrullorna: Varit soldat i 29 år. Han var 5 fot 11 tum lång, (180 cm).
Källor: Generalmönsterrullor – Älvsborgs regemente 519a (1877-1877) Bild 262
Släktförhållanden: Petter Kind är Pehr August morfar. Pehr August Flod är författarens farmors (Berta Johansson), farfars, bror.

Regementsläkar intyg Pehr August Flod
Regementsläkar intyg Pehr August Flod (Bilden kommer i från www.arkivdigital.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen