Stattorparen Johannes Persson i Slöta och hans tre hustrur Stina Andersdotter, Maria Persdotter, Caijsa Sahlstedt

Nu var det minst sagt längesedan jag skrev här på www.minarotter.nu om släktforskande och spännande fynd. Dels beror det på att jag har fyllt min fritid med lite andra intressen men också för att jag har varit lärare i några grundkurser i släktforskning. Jag släktforskar nu på min sista gren …

Borgaren och stadsbetjänten Sven Bengtsson Landgren i Skövde

Familjen i Kultomten “Kohlatomten”1731-11-26 föddes Sven Bengtsson i Kultomten eller som det står i födelseboken “Kohlatomten”Skövde. Svens föräldrar var Bengt Larsson som föddes 1689 och Marit Svensdotter som föddes 1702. Bengt och Marit gifte sig 1731-07-14 i Skövde. Bengt var 42 år gammal och Marit 29 år gammal. Det kan …

Regementsprofossen Johan Holmgren vid Västgöta kavalleriregemente

Det är inte utan funderingar som jag läser beskrivningen av hur en profoss bör vara; “handfast, dristig och se hiskelig ut”. Ja någon som skall sköta ordningen bland soldater behövde nog både vara handfast och dristig men att se hiskelig ut var ingen vanlig merit för ett arbete även på …

Hur långt har forskningen kommit?

I starten av släktforskningen och av bloggen så hittade man så mycket och publicerade med iver. Desto längre tiden har gått så har antalet inlägg blivit mindre till antalet då svårighetsgraden i forskningen har ökat men förhoppningsvis har inläggen blivit av bättre kvalitet. Sedan starten av bloggen 2013 så har …

Släktboken: Släkten i Sandhem under fem århundraden

Släktboken “Släkten i Sandhem under fem århundraden” handlar om min mormor (Anna-Lisa Åbom) föräldrar Oskar Johansson (1890-1964) och Hildur Andersson (1890-1977) i Dalen, Slättäng, Sandhem och deras anor.  Boken är just nu publicerad som en e-bok med tillhörande antavlor. Torparen Clas Johansson och Clara AndersdotterOskars far Clas Johansson som föddes …

Ryttaren Måns Stenberg och slaget vid Gadebusch 1712

På morgonen den 12 december 1712 utgick överste Bassewitz med 200 dragoner på häst för att ta skaffa sig underrättelser om fienden. Efter ett tag så hittar dragonerna den danska armén. Morgongudstjänst Efter att den svenska armén hade haft sin morgongudstjänst så ställde armén upp för att marschera mot fienden. …

Torpresa bland tallar och fält i Habo (del 2)

Hästhagen Gården Hästhagen under Flatereds rote. Arina Jönsdotter och bonde Per Månsson Det är inte helt klarlagt när släkten kom till gården Hästhagen då husförhörslängderna i Habo börjar först år 1800. 1711 föds dock Kerstin Pehrsdotter i Hästhagen. Kerstin är barn till Arina Jönsdotter (1682-1778) och Per Månsson (1660-1775). Per …

Tillbaka till toppen